LET OP: nieuwe datum informatie-avond dinsdag 3 april 2018 aanvang 20.00 uur.

Nieuwe ouders zijn van harte welkom op onze informatie-avond op dinsdag 3 april 2018 om 20.00 uur op onze school. U kunt ook tussentijds een afspraak maken met de directeur. 
Nieuwe leerlingen worden ingeschreven via het inschrijfformulier.
U kunt beide formulieren inleveren op school bij de directie.

We werken met instroomdata. Die staan vermeld in het jaarinformatieblad. Daarin staat ook aangegeven hoe de instroom verloopt. Meer informatie voor het aanmelden van uw kind op onze school vindt u in het informatieboekje nieuwe ouders.